Rollema Genealogie

Populaire onderdelen

Ga direct naar een populaire sectie.
Ga naar Genealogieën

Genealogieën

‘Genealogie’ is niet alleen de benaming voor de wetenschappelijke aanpak van stamboomonderzoek, het is ook de naam van een soort stamboom. In een genealogie volg je de mannelijke afstammelingen van een persoon. Je noteert dan van alle zoons het volledige gezin en van alle dochters alleen de eventuele partners. Worden ook alle naamdragers genoteerd die niet tot de mannelijke lijn behoren, dan spreek je van een naamgenealogie.

Ga naar Stamreeksen

Stamreeksen

Een stamreeks is een overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn. Bij het maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader, dat is de stamvader. Je neemt alleen opeenvolgende mannelijke voorouders van een persoon in de reeks op: de vaders, diens vaders, grootvader enzovoort

Ga naar Kwartierstaten

Kwartierstaten

Uitgaande van jezelf of van iemand anders om een kwartierstaat te maken.
Je begint dan bij een bepaald persoon. Zij of hij word de kwartierdrager of proband(us) genoemd. Vervolgens vermeld je haar/zijn ouders, dan hun ouders, alle grootouders, betovergrootouders, tot je niet verder komt. Bij elke generatie terug in de tijd, verdubbelt het aantal voorouders in de telling. De kwartierdrager nummer 1, de ouders 2 en 3, de grootouders 4, 5, 6 en 7 enz.

Ga naar Clara van Sparwoude

Clara van Sparwoude

Vele, vele duizenden verwanten in Nederland en over onze landsgrenzen zijn verwant aan Clara van Sparwoude, geboren ca. 1530, overleden te Delft 4 augustus 1615 en 400 jaar geleden te Delft op 8 augustus begraven in de Oude Kerk.

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens zijn in leven zijnde, of mogelijk in leven zijnde, personen mogelijk afgeschermd.

Als u tot de ontdekking komt, dat u één van de afgeschermde bent en u heeft geen bezwaar tegen vermelding van uw gegevens, dan kunt u mij dat via e-mail laten weten, dan kan ik bij de volgende update de afscherming opheffen.

Als uw gegevens worden getoond en u heeft daartegen bezwaar, dan zal ik die op uw verzoek zo spoedig mogelijk afschermen/ verwijderen.

Wie ben ik...

Ik wil U graag vertellen wie ik ben.
"Ik verricht reeds circa 50 jaar genealogisch onderzoek, voor mezelf en in opdracht: O.a. nalatenschap en historie."

Mijn naam is Everardus J. Rollema, geboren te Den Haag.

Ik verricht reeds circa 50 jaar genealogisch onderzoek, voor mezelf en in opdracht: O.a. nalatenschap en historie.
Mijn werkterrein was en is meestal Friesland, Den Haag, Delft en Rijswijk:
De onderzoeksresultaten haalde ik veelal bij het Centraal Bureau voor Genealogie, het Gemeente Archief Den Haag, Het Nationaal Archief. Ik ben reeds jaren adviseur/ genealoog bij het Museum Rijswijk/ Historisch Informatiecentrum. Zoals veel onderzoekers, maak ik dankbaar gebruik van het internet.
Relatieverband met Clara Jansdr. van Sparwoude 1530-1615 is aan mij besteed.
Verder veel onderzoek gedaan betreffende het voor- (genealogie) en- nageslacht (parenteel) van de bekende Friese schrijver Waling Gerritsz. Dijkstra.
In 1985 heb ik in het Jierboekje van de Fryske Akademy de " Genealogie Rollema " gepubliceerd.
Vervolgens:
Afschrijving (klapper) trouwen gerecht Wassenaar periode 1581-1695.
Afschrijvingen Registre Civique 1811 en Nationale Garde 1813 van Rijswijk en Wateringen.
Klapper op familienamen huwelijksbijlagen Rijswijk voor 1811.
Klapper transporten Rijswijk periode 1605-1652.
Klapper op publicaties over Rijswijk, waaronder artikelen, afbeeldingen in boeken en kranten.
Op de website: Het oude geslacht Rollema 15e t/m 20ste eeuw.
Transcripties scabinale akten en weeskamer (namen) Rijswijk 17e en 18e eeuw.
In januari 2008 heb ik de parenteel Dijkstra gepubliceerd met als bakermat Engwierum 1668, in december 2008 klapper Rijswijk Z.H. overlijden 1943-1956.
Veel gegevens zijn door mij geleverd aan mede -genealogen i.v.m. publicaties en vastlopers.
Publicatie 2011: Prins William van Engeland en Noord - Ierland en zijn Rijswijkse voorouders in het Jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk en website.
Stamreeks Monique van de Ven; Teddy Scholten; stamreeks Jacobus Spee; Henri ter Hall, de eerste revuekoning van Nederland; stamreeks Robert Schoemacher; stamreeks Karin de Groot; stamreeks Archibald Theodoor Bogaardt, burgermeester te Batavia en Rijswijk ZH; stamreeks ouders van John Leddy (mei 2014); Karel de Rooij 2016 (van Mini en Maxi); Paul van Vliet, cabaretier, schrijver; Sigrid Kaag, minister van buitenlandse handel en nog meer.
Mijn huidige woonplaats is Zoetermeer.
Succes met Uw onderzoekingen.

Everardus Rollema,
genealoog en moderator www.stamboomforum.nl

Achter de schermen

Wie werken er mee aan deze site.

E.J. Rollema

Genealoog
Met circa 45 jaar ervaring in het doolhof van de Genealogie kan ondergetekende U helpen met het vinden van voorouders of nakomelingen. Wat begon als een hobby, is uitgegroeid tot het adviseren en wellicht helpen van mensen, die beginnen of zijn vast gelopen bij een persoon.

R.M. Rollema

Beheerder en maker van de website.
Webdesigner en web-beheerder van deze site. Werkt als applicatie-/ databasebeheerder en heeft als hobby alles wat met dtp te maken heeft. Is gek op techniek.

Neem contact op.

Heeft u vragen, vul dan uw naam, e-mail adres, onderwerp en uw vraag in.
Klik hierna op het vierkantje naast "Ik ben geen robot". Vervolgens kunt u op verzend bericht klikken.
U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.