Nieuwe pdf over Correctielijst mei 2021 op de genealogie Rollema-Rolsma-Kingma-Koopmans met als bakermat Idaarderadeel vanaf eind 16e eeuw.

Loading

Nieuwe pdf over Correctielijst mei 2021 op de genealogie Rollema-Rolsma-Kingma-Koopmans met als bakermat Idaarderadeel vanaf eind 16e eeuw, onder het onderdeel Genealogieën – R