Update van de pdf betreft Genealogie Rollema – Rolsma – Kingma – koopmans Genealogie Rollema-Rolsma-Kingma-Koopmans met als bakermat Idaarderadeel vanaf eind 16e eeuw.

Loading

Update van de pdf betreft Genealogie Rollema – Rolsma – Kingma – koopmans Genealogie Rollema-Rolsma-Kingma-Koopmans met als bakermat Idaarderadeel vanaf eind 16e eeuw, onder het onderdeel Genealogieën – R.