17 juni 2016

Genealogieën

Loading

Genealogie
‘Genealogie’ is niet alleen de benaming voor de wetenschappelijke aanpak van stamboomonderzoek, het is ook de naam van een  soort stamboom. In een genealogie volg je de mannelijke afstammelingen van een persoon. Je noteert dan van alle zoons het volledige gezin en van alle dochters alleen de eventuele partners. Worden ook alle naamdragers genoteerd die niet tot de mannelijke lijn behoren, dan spreek je van een naamgenealogie.

Naamreeks
Een naamreeks geeft een overzicht van de opeenvolgende voorouders van een bepaalde persoon met dezelfde familienaam. Aan de basis staat de eerste persoon die de naam gebruikte. Het kan dat een kind (zoon) de familienaam van zijn moeder heeft gevoerd en op zijn beurt aan zijn kind.

Parenteel
Het verschil met een genealogie, zoals hierboven beschreven, is dat een parenteel alle nageslacht van een voorouder laat zien naar het heden.

Naam Informatie Documentatie

#

A

B

Boorsma met als bakermat Warga – Idaarderadeel Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

C

D

Kunstschilder Christoffel Hendrik Dijkman 1879-1954 met als voorvader Christiaan Diekman/Dijkman tr. 1741 Talle Lippe Duitsland Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF
Nakomelingen van Ruierd Claesz. en Saetske Lolckesdr. 1668 – 20e eeuw, waaronder nageslacht, familie Dijkstra, afkomstig uit Engwierum. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF
Waling Dijkstra gehuwd met Afke de Boer en hun nakomelingen. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

E

F

G

Geslacht Gisolf 17e t/m 20e eeuw o.a. Groningen-Antwerpen-Den Haag Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

H

I

J

K

Geslacht Kauderer: Duitsland - Nederland ca. 500 jaar. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF
Fragment genealogie Kok regio Ermelo – Putten Gld. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

L

M

N

O

P

Q

R

Genealogie Rollema-Rolsma-Kingma-Koopmans met als bakermat Idaarderadeel vanaf eind 16e eeuw. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF
Correctielijst mei 2021 op de genealogie Rollema-Rolsma-Kingma-Koopmans met als bakermat Idaarderadeel vanaf eind 16e eeuw. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF
Genealogie Rollema oud geslacht 15e – 20e eeuw. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

S

Spilman/Spillemes/Spilmes 17e t/m 20e eeuw. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

T

U

V

De Voogd(t). Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

W

Warmenhoven Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF
4 eeuwen “Geslacht De Winter” fragment genealogie. Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF

X

Y

Z

Fragment genealogie geslacht de Zoete/Soete regio Zuid-Holland Wordt geopend in een nieuw venster. PDFPDF